Το URL της σελίδας από την οποία θα γίνεται η αποστολή των δεδομένων για τις δοκιμαστικές συναλλαγές.