Ολοκληρωμένη συναλλαγή

Η συναλλαγή σας ολοκληρώθηκε με επιτυχία