Όροι χρήσης

Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας

Ο ιστότοπος camaramarket.gr που βρίσκεται στην Καβάσιλα 8, Ιωάννινα είναι έργο πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει στο Camara multi-ethnic market. Ορισμένες λειτουργίες του ιστότοπου ενδέχεται να υπόκεινται σε πρόσθετες οδηγίες, όρους ή κανόνες, οι οποίοι θα αναρτηθούν στον ιστότοπο σε σχέση με τέτοιες δυνατότητες.

Όλοι αυτοί οι πρόσθετοι όροι, οδηγίες και κανόνες ενσωματώνονται με αναφορά σε αυτούς τους Όρους.

Αυτοί οι Όροι Χρήσης περιγράφουν τους νομικά δεσμευτικούς όρους και προϋποθέσεις που επιβλέπουν τη χρήση του ιστότοπου από εσάς. ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΣΤΕ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ και δηλώνετε ότι έχετε την εξουσία και την ικανότητα να συνάψετε αυτούς τους Όρους. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 18 ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ. ΕΑΝ ΔΙΑΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΩΝ, ΜΗΝ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΚΑΙ/Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ.

Πρόσβαση στον Ιστότοπο

Η Εταιρεία σας χορηγεί μια μη μεταβιβάσιμη, μη αποκλειστική, ανακλητή, περιορισμένη άδεια πρόσβασης στον Ιστότοπο αποκλειστικά για δική σας προσωπική, μη εμπορική χρήση.

Ορισμένοι Περιορισμοί.

Τα δικαιώματα που σας εγκρίνονται με αυτούς τους Όρους υπόκεινται στους ακόλουθους περιορισμούς:

 • Δεν πρέπει να πουλήσετε, να νοικιάσετε, να μισθώσετε, να μεταβιβάσετε, να εκχωρήσετε, να διανείμετε ή με άλλον τρόπο να εκμεταλλευτείτε εμπορικά τον Ιστότοπο.
 • Δεν επιτρέπεται να αλλάξετε, να κάνετε παράγωγες εργασίες, να αποσυναρμολογήσετε, να αντιστρέψετε τη μεταγλώττιση ή να αναστρέψετε μηχανικά οποιοδήποτε μέρος της Ιστοσελίδας.
 • Δεν θα έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο για να δημιουργήσετε έναν παρόμοιο ή ανταγωνιστικό ιστότοπο.
 • Εκτός εάν αναφέρεται ρητά στο παρόν, κανένα μέρος του ιστότοπου δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί, αναπαραχθεί, διανεμηθεί, αναδημοσιευτεί, ληφθεί, εμφανιστεί, δημοσιευτεί ή μεταδοθεί με οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ​​εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, οποιαδήποτε μελλοντική έκδοση, ενημέρωση ή άλλη προσθήκη στη λειτουργικότητα του ιστότοπου θα υπόκεινται στους παρόντες Όρους. Όλες οι ανακοινώσεις πνευματικών δικαιωμάτων και άλλες ιδιοκτησίες στον Ιστότοπο πρέπει να διατηρούνται σε όλα τα αντίγραφά τους.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, να αναστείλει ή να διακόψει τον Ιστότοπο με ή χωρίς ειδοποίηση προς εσάς. Εγκρίνατε ότι η Εταιρεία δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη έναντι εσάς ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους για οποιαδήποτε αλλαγή, διακοπή ή τερματισμό της Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε μέρους.

Χωρίς υποστήριξη ή συντήρηση.

Συμφωνείτε ότι η Εταιρεία δεν θα έχει καμία υποχρέωση να σας παρέχει οποιαδήποτε υποστήριξη σε σχέση με τον Ιστότοπο.

Εξαιρώντας οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη που ενδέχεται να παρέχετε, γνωρίζετε ότι όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, των εμπορικών σημάτων, στον Ιστότοπο και το περιεχόμενό του ανήκουν σε προμηθευτές της Εταιρείας ή της Εταιρείας. Λάβετε υπόψη ότι αυτοί οι Όροι και η πρόσβαση στον Ιστότοπο δεν σας παρέχουν δικαιώματα, τίτλους ή συμφέροντα σε ή σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εκτός από τα περιορισμένα δικαιώματα πρόσβασης που εκφράζονται στην Ενότητα 2.1. Η Εταιρεία και οι προμηθευτές της διατηρούν όλα τα δικαιώματα που δεν παραχωρούνται στους παρόντες Όρους.

Περιεχόμενο χρήστη

«Περιεχόμενο χρήστη» είναι όλες οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που υποβάλλει ένας χρήστης στον Ιστότοπο. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το Περιεχόμενο Χρήστη σας. Αναλαμβάνετε όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση του Περιεχομένου Χρήστη σας. Με το παρόν πιστοποιείτε ότι το Περιεχόμενο Χρήστη σας δεν παραβιάζει την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης μας. Δεν επιτρέπεται να εκπροσωπείτε ή να υπονοείτε σε άλλους ότι το Περιεχόμενο Χρήστη σας παρέχεται με οποιονδήποτε τρόπο, χορηγείται ή υποστηρίζεται από την Εταιρεία. Επειδή είστε μόνοι υπεύθυνοι για το Περιεχόμενο Χρήστη σας, ενδέχεται να εκθέσετε τον εαυτό σας σε ευθύνη. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας οποιουδήποτε Περιεχομένου Χρήστη που δημοσιεύετε. Επίσης, το Περιεχόμενο χρήστη σας μπορεί να διαγραφεί ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή σας. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη δημιουργία των δικών σας αντιγράφων ασφαλείας του Περιεχομένου Χρήστη σας, εάν το επιθυμείτε.

Με το παρόν χορηγείτε στην Εταιρεία μια μη αναστρέψιμη, μη αποκλειστική, χωρίς δικαιώματα και πλήρως πληρωμένη, παγκόσμια άδεια αναπαραγωγής, διανομής, δημόσιας προβολής και εκτέλεσης, προετοιμασίας παράγωγων έργων, ενσωμάτωσης σε άλλα έργα και με άλλο τρόπο χρήσης και εκμετάλλευσης του Περιεχομένου Χρήστη σας και παραχωρήστε δευτερεύουσες άδειες χρήσης των προαναφερθέντων δικαιωμάτων, αποκλειστικά για τους σκοπούς της συμπερίληψης του Περιεχομένου Χρήστη σας στον Ιστότοπο. Με το παρόν παραιτείστε αμετάκλητα τυχόν αξιώσεις και ισχυρισμούς ηθικών δικαιωμάτων ή απόδοσης σε σχέση με το Περιεχόμενο Χρήστη σας.

Πολιτική αποδεκτής χρήσης.

 • Οι ακόλουθοι όροι αποτελούν την “Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης” μας: Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο για τη συλλογή, μεταφόρτωση, μετάδοση, προβολή ή διανομή οποιουδήποτε Περιεχομένου Χρήστη,
 • που παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτων ή οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή ιδιοκτησίας,
 • που είναι παράνομο, παρενοχλητικό, καταχρηστικό, αδικοπραξία, απειλητικό, επιβλαβές, εισβολή στην ιδιωτική ζωή του άλλου, χυδαίο, δυσφημιστικό, ψευδές, σκόπιμα παραπλανητικό, εμπορεύεται συκοφαντικό, άσεμνο, προφανώς προσβλητικό, προωθεί ρατσισμό, μισαλλοδοξία, μίσος ή σωματική βλάβη εναντίον οποιασδήποτε ομάδας ή ατόμου,
 • που είναι με οποιονδήποτε τρόπο επιβλαβές για τους ανηλίκους ή,

που παραβιάζει οποιονδήποτε νόμο, κανονισμό ή υποχρεώσεις ή περιορισμούς που επιβάλλονται από οποιονδήποτε τρίτο.

Επιπλέον, συμφωνείτε να μην:

 • μεταφορτώσετε, μεταδώσετε ή διανείμετε στον ή μέσω του ιστότοπου οποιουδήποτε λογισμικού που προορίζεται να βλάψει ή να τροποποιήσει ένα σύστημα ή δεδομένα υπολογιστή
 • αποστείλετε μέσω του ιστότοπου αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση, διαφημιστικό υλικό, ανεπιθύμητη αλληλογραφία, ανεπιθύμητη αλληλογραφία, αλυσιδωτές επιστολές,ή οποιαδήποτε άλλη μορφή διπλότυπων ή ανεπιθύμητων μηνυμάτων
 • χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο για τη συλλογή ή συγκέντρωση πληροφοριών ή δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες χωρίς τη συγκατάθεσή τους
 • παρεμβείτε, διακόπτετε ή δημιουργείτε αδικαιολόγητη επιβάρυνση σε διακομιστές ή δίκτυα που συνδέονται με τον Ιστότοπο ή παραβιάζει τους κανονισμούς, τις πολιτικές ή τις διαδικασίες τέτοιων δικτύων
 • προσπαθήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον Ιστότοπο, είτε μέσω εξόρυξης κωδικού πρόσβασης είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο
 • παρενοχλήσετε ή παραβείτε στη χρήση και την απόλαυση του ιστότοπου από οποιονδήποτε άλλο χρήστη ή
 • χρησιμοποιήσετε λογισμικό ή αυτοματοποιημένους πράκτορες ή σενάρια για τη δημιουργία πολλαπλών λογαριασμών στον Ιστότοπο ή για τη δημιουργία αυτοματοποιημένων αναζητήσεων, αιτημάτων ή ερωτημάτων στον Ιστότοπο.

Διατηρούμε το δικαίωμα να ελέγξουμε οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη και να διερευνήσουμε ή/και να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα εναντίον σας κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, εάν παραβιάσετε την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης ή οποιαδήποτε άλλη διάταξη των παρόντων Όρων ή με άλλο τρόπο δημιουργήσετε ευθύνη για εμάς ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Μια τέτοια ενέργεια μπορεί να περιλαμβάνει την αφαίρεση ή την τροποποίηση του Περιεχομένου χρήστη σας, τον τερματισμό του Λογαριασμού σας σύμφωνα με την Ενότητα 8 ή/και την αναφορά σας στις αρχές επιβολής του νόμου.

Εάν παρέχετε στην Εταιρεία οποιαδήποτε σχόλια ή προτάσεις σχετικά με τον Ιστότοπο, εκχωρείτε στην Εταιρεία όλα τα δικαιώματα σε αυτά τα σχόλια και συμφωνείτε ότι η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να εκμεταλλεύεται πλήρως αυτά τα Σχόλια και τις σχετικές πληροφορίες με οποιονδήποτε τρόπο κρίνει σκόπιμο. Η Εταιρεία θα αντιμετωπίζει τυχόν Σχόλια που παρέχετε στην Εταιρεία ως μη εμπιστευτικά και μη αποκλειστικά.

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να κρατήσετε την Εταιρεία και τα στελέχη, τους υπαλλήλους και τους αντιπροσώπους της ακίνδυνους, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων και των αμοιβών των δικηγόρων, από οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση από οποιονδήποτε τρίτο λόγω ή που προκύπτει από:

 • χρήση του ιστότοπου από εσάς,
 • παραβίαση αυτών των Όρων,
 • παραβίαση των ισχυόντων νόμων ή κανονισμών ή
 • το περιεχόμενο χρήστη σας.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναλάβει την αποκλειστική υπεράσπιση και τον έλεγχο οποιουδήποτε θέματος για το οποίο απαιτείται να μας αποζημιώσετε και συμφωνείτε να συνεργαστείτε για την υπεράσπιση αυτών των αξιώσεων. Συμφωνείτε να μην διευθετήσετε κανένα θέμα χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας. Η Εταιρεία θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να σας ειδοποιήσει για οποιαδήποτε τέτοια αξίωση, ενέργεια ή διαδικασία μόλις λάβει γνώση.

Σύνδεσμοι και διαφημίσεις τρίτων – Άλλοι χρήστες

Σύνδεσμοι και διαφημίσεις τρίτων. Ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους και υπηρεσίες τρίτων ή/και να εμφανίζει διαφημίσεις για τρίτα μέρη. Τέτοιοι σύνδεσμοι και διαφημίσεις τρίτων δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Εταιρείας και η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν συνδέσμους και διαφημίσεις τρίτων. Η Εταιρεία παρέχει πρόσβαση σε αυτούς τους συνδέσμους και τις διαφημίσεις τρίτων μόνο ως διευκόλυνση για εσάς και δεν ελέγχει, εγκρίνει, παρακολουθεί, εγγυάται ή προβαίνει σε δηλώσεις σχετικά με τους συνδέσμους και τις διαφημίσεις τρίτων. Χρησιμοποιείτε όλους τους συνδέσμους και τις διαφημίσεις τρίτων με δική σας ευθύνη και θα πρέπει να τηρείτε κατάλληλο επίπεδο προσοχής και διακριτικότητας. Όταν κάνετε κλικ σε οποιονδήποτε από τους συνδέσμους και τις διαφημίσεις τρίτων, ισχύουν οι ισχύοντες όροι και πολιτικές τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών απορρήτου και συλλογής δεδομένων του τρίτου μέρους.

Άλλοι Χρήστες. Κάθε χρήστης του ιστότοπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε και όλο το δικό του Περιεχόμενο Χρήστη. Επειδή δεν ελέγχουμε το Περιεχόμενο Χρήστη, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη, είτε παρέχεται από εσάς είτε από άλλους. Συμφωνείτε ότι η Εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκύψει ως αποτέλεσμα τέτοιων αλληλεπιδράσεων. Εάν υπάρχει διαφωνία μεταξύ εσάς και οποιουδήποτε χρήστη του ιστότοπου, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να εμπλακούμε.

Με το παρόν απαλλάσσεται και απαλλάσσετε για πάντα την Εταιρεία και τα στελέχη, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους, τους διαδόχους και τους εκχωρούντες, και με το παρόν παραιτείστε και παραιτείστε από κάθε παρελθόν, παρούσα και μελλοντική διαφορά, αξίωση, διαμάχη, απαίτηση, δικαίωμα, υποχρέωση, ευθύνη, δράση και αιτία δράσης κάθε είδους και φύσης, που έχει προκύψει ή προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από, ή που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον Ιστότοπο. Εάν είστε κάτοικος Καλιφόρνια, παραιτείστε με το παρόν το άρθρο 1542 του αστικού κώδικα της Καλιφόρνια σε σχέση με τα προαναφερθέντα, το οποίο αναφέρει: “μια γενική απαλλαγή δεν επεκτείνεται σε απαιτήσεις τις οποίες ο πιστωτής δεν γνωρίζει ή υποπτεύεται ότι υπάρχουν υπέρ του/της στο χρόνο εκτέλεσης της απελευθέρωσης, η οποία, εάν γνωρίζει, πρέπει να έχει επηρεάσει ουσιωδώς τον διακανονισμό του με τον οφειλέτη».

Cookies και Web Beacons. Όπως κάθε άλλος ιστότοπος, το camaramarket.gr χρησιμοποιεί «cookies». Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των προτιμήσεων των επισκεπτών, και των σελίδων στον ιστότοπο που επισκέφτηκε ο επισκέπτης. Οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας των χρηστών, προσαρμόζοντας το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας με βάση τον τύπο του προγράμματος περιήγησης των επισκεπτών ή/και άλλες πληροφορίες.

Cookie Google DoubleClick DART. Η Google είναι ένας από τους τρίτους προμηθευτές στον ιστότοπό μας. Χρησιμοποιεί επίσης cookies, γνωστά ως cookies DART, για την προβολή διαφημίσεων στους επισκέπτες του ιστότοπού μας με βάση την επίσκεψή τους στο www.website.com και σε άλλους ιστότοπους στο Διαδίκτυο. Ωστόσο, οι επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν να αρνηθούν τη χρήση των cookie DART επισκεπτόμενοι την Πολιτική απορρήτου του δικτύου διαφημίσεων και περιεχομένου της Google στην ακόλουθη διεύθυνση URL – https://policies.google.com/technologies/ads

Αποποίηση ευθυνών

Ο ιστότοπος παρέχεται σε βάση “ως έχει” και “όπως είναι διαθέσιμος” και η εταιρεία και οι προμηθευτές μας αποποιούνται ρητά οποιεσδήποτε και όλες τις εγγυήσεις και προϋποθέσεις οποιουδήποτε είδους, ρητές, σιωπηρές ή νόμιμες, συμπεριλαμβανομένων όλων των εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας , καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό, τίτλος, ήρεμη απόλαυση, ακρίβεια ή μη παραβίαση. Εμείς και οι προμηθευτές μας δεν εγγυόμαστε ότι ο ιστότοπος θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας, θα είναι διαθέσιμος αδιάκοπα, έγκαιρα, ασφαλής ή χωρίς σφάλματα. Εάν η ισχύουσα νομοθεσία απαιτεί οποιεσδήποτε εγγυήσεις σχετικά με τον ιστότοπο, όλες αυτές οι εγγυήσεις περιορίζονται σε διάρκεια ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία πρώτης χρήσης.

Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν την εξαίρεση σιωπηρών εγγυήσεων, επομένως η παραπάνω εξαίρεση ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς. Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς σχετικά με τη διάρκεια ισχύος μιας σιωπηρής εγγύησης, επομένως ο παραπάνω περιορισμός ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς.

Περιορισμός ευθύνης

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, σε καμία περίπτωση η εταιρεία ή οι προμηθευτές μας δεν ευθύνονται έναντι εσάς ή οποιουδήποτε τρίτου για τυχόν διαφυγόντα κέρδη, χαμένα δεδομένα, κόστος προμήθειας υποκατάστατων προϊόντων ή οποιαδήποτε έμμεση, επακόλουθη, υποδειγματική, παρεπόμενη, ειδικές ή τιμωρητικές ζημίες που προκύπτουν ή σχετίζονται με αυτούς τους όρους ή τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του ιστότοπου από εσάς, ακόμη και αν η εταιρεία έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Η πρόσβαση και η χρήση του ιστότοπου γίνεται με δική σας διακριτική ευχέρεια και ευθύνη και θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά στη συσκευή ή το σύστημα του υπολογιστή σας ή για απώλεια δεδομένων που προκύπτει από αυτές.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, ανεξάρτητα από οτιδήποτε αντίθετο περιλαμβάνεται στο παρόν, η ευθύνη μας απέναντί ​​σας για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από ή σχετίζονται με αυτήν τη συμφωνία. Συμφωνείτε ότι οι προμηθευτές μας δεν θα έχουν καμία ευθύνη οποιουδήποτε είδους που προκύπτει ή σχετίζεται με αυτήν τη συμφωνία. Η ύπαρξη περισσότερων από μία αξιώσεων δεν θα διευρύνει αυτό το όριο. Συμφωνείτε ότι οι προμηθευτές μας δεν θα έχουν καμία ευθύνη οποιουδήποτε είδους που προκύπτει ή σχετίζεται με αυτήν τη συμφωνία.

Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό της ευθύνης για τυχαίες ή παρεπόμενες ζημίες, επομένως ο παραπάνω περιορισμός ή εξαίρεση ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς.

Διάρκεια και Λήξη. Με την επιφύλαξη αυτής της Ενότητας, αυτοί οι Όροι θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και ισχύ ενώ χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο. Μπορούμε να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε τα δικαιώματά σας να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε λόγο κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε χρήσης του ιστότοπου κατά παράβαση των παρόντων Όρων. Με τον τερματισμό των δικαιωμάτων σας βάσει των παρόντων Όρων, ο Λογαριασμός σας και το δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της Ιστοσελίδας θα τερματιστούν αμέσως. Κατανοείτε ότι οποιοσδήποτε τερματισμός του Λογαριασμού σας μπορεί να περιλαμβάνει τη διαγραφή του Περιεχομένου Χρήστη που σχετίζεται με τον Λογαριασμό σας από τις ζωντανές βάσεις δεδομένων μας. Η Εταιρεία δεν θα έχει καμία απολύτως ευθύνη απέναντί ​​σας για τυχόν τερματισμό των δικαιωμάτων σας βάσει των παρόντων Όρων. Ακόμη και μετά τον τερματισμό των δικαιωμάτων σας βάσει αυτών των Όρων, οι ακόλουθες διατάξεις αυτών των Όρων θα παραμείνουν σε ισχύ: Ενότητες 2 έως 2.5, Ενότητες 3 και Ενότητες 4 έως 10.

Πολιτική πνευματικών δικαιωμάτων.

Η Εταιρεία σέβεται την πνευματική ιδιοκτησία άλλων και ζητά από τους χρήστες του ιστότοπού μας να κάνουν το ίδιο. Σε σχέση με τον Ιστότοπό μας, έχουμε υιοθετήσει και εφαρμόσει μια πολιτική σεβασμού του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων που προβλέπει την αφαίρεση οποιουδήποτε υλικού παραβίασης και τον τερματισμό των χρηστών του διαδικτυακού μας ιστότοπου που είναι επανειλημμένα παραβάτες των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων. Εάν πιστεύετε ότι ένας από τους χρήστες μας, μέσω της χρήσης του ιστότοπού μας, παραβιάζει παράνομα τα πνευματικά δικαιώματα σε ένα έργο και επιθυμείτε να αφαιρεθεί το υλικό που φέρεται ότι παραβιάζει, οι ακόλουθες πληροφορίες με τη μορφή γραπτής ειδοποίησης πρέπει να παρασχεθούν στον καθορισμένο αντιπρόσωπο πνευματικών δικαιωμάτων:

 • η φυσική ή ηλεκτρονική υπογραφή σας·
 • ταυτοποίηση των έργων που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα που ισχυρίζεστε ότι έχουν παραβιαστεί·
 • αναγνώριση του υλικού των υπηρεσιών μας που ισχυρίζεστε ότι παραβιάζει και που μας ζητάτε να αφαιρέσουμε·
 • επαρκείς πληροφορίες που θα μας επιτρέψουν να εντοπίσουμε τέτοιο υλικό·
 • τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση e-mail σας·
 • μια δήλωση ότι πιστεύετε καλή τη πίστη ότι η χρήση του απαράδεκτου υλικού δεν εξουσιοδοτείται από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων, τον αντιπρόσωπό του ή βάσει του νόμου· και
 • μια δήλωση ότι οι πληροφορίες στην ειδοποίηση είναι ακριβείς και με την ποινή της ψευδορκίας, ότι είτε είστε ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων που φέρεται ότι έχουν παραβιαστεί ή ότι είστε εξουσιοδοτημένος να ενεργείτε για λογαριασμό του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Σημειώστε ότι, οποιαδήποτε παραποίηση ουσιώδους γεγονότος σε γραπτή ειδοποίηση υπόκειται αυτόματα σε ευθύνη του καταγγέλλοντος για τυχόν ζημίες, έξοδα και δικηγορικές αμοιβές που προκύπτουν από εμάς στη σύνδεση.

Γενικά

Αυτοί οι Όροι υπόκεινται σε περιστασιακή αναθεώρηση και εάν κάνουμε οποιεσδήποτε ουσιαστικές αλλαγές, ενδέχεται να σας ειδοποιήσουμε στέλνοντάς σας ένα email στην τελευταία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας δώσατε ή/και δημοσιεύοντας ευδιάκριτα ειδοποίηση για τις αλλαγές στο Ιστοσελίδα. Είστε υπεύθυνοι να μας παρέχετε την πιο πρόσφατη διεύθυνση e-mail σας. Σε περίπτωση που η τελευταία διεύθυνση e-mail που μας παρείχατε δεν είναι έγκυρη, η αποστολή του e-mail που περιέχει τέτοια ειδοποίηση θα αποτελεί ωστόσο αποτελεσματική ειδοποίηση για τις αλλαγές που περιγράφονται στην ειδοποίηση. Οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτούς τους Όρους θα ισχύουν το νωρίτερο από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες μετά την αποστολή ειδοποίησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε εσάς ή τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες μετά την ανάρτηση της ειδοποίησης των αλλαγών στον Ιστότοπό μας. Αυτές οι αλλαγές θα ισχύουν άμεσα για τους νέους χρήστες της Ιστοσελίδας μας. Η συνέχιση της χρήσης του ιστότοπού μας μετά την ειδοποίηση τέτοιων αλλαγών θα υποδηλώνει την αποδοχή τέτοιων αλλαγών και τη συμφωνία σας να δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις τέτοιων αλλαγών. Επίλυση διαφοράς. Διαβάστε προσεκτικά αυτή τη Συμφωνία Διαιτησίας. Είναι μέρος της σύμβασής σας με την Εταιρεία και επηρεάζει τα δικαιώματά σας. Περιέχει διαδικασίες ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΚΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ.

Εφαρμογή Συμφωνίας Διαιτησίας. Όλες οι αξιώσεις και διαφωνίες σε σχέση με τους Όρους ή τη χρήση οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας που παρέχεται από την Εταιρεία που δεν μπορούν να επιλυθούν ανεπίσημα ή σε δικαστήριο μικροδιαφορών θα επιλύονται με δεσμευτική διαιτησία σε ατομική βάση σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας Διαιτησίας. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, όλες οι διαδικασίες διαιτησίας θα διεξάγονται στα αγγλικά. Αυτή η Συμφωνία Διαιτησίας ισχύει για εσάς και την Εταιρεία και για τυχόν θυγατρικές, συνδεδεμένες εταιρείες, αντιπροσώπους, υπαλλήλους, προκατόχους που ενδιαφέρονται, διαδόχους και εκχωρητές, καθώς και όλους τους εξουσιοδοτημένους ή μη εξουσιοδοτημένους χρήστες ή δικαιούχους υπηρεσιών ή αγαθών που παρέχονται σύμφωνα με τους Όρους.

Απαίτηση ειδοποίησης και άτυπη επίλυση διαφορών. Προτού οποιοδήποτε από τα μέρη μπορεί να ζητήσει διαιτησία, το μέρος πρέπει πρώτα να στείλει στο άλλο μέρος μια γραπτή ειδοποίηση διαφοράς που να περιγράφει τη φύση και τη βάση της αξίωσης ή της διαφοράς, καθώς και τη ζητούμενη απαλλαγή. Θα πρέπει να σταλεί Ειδοποίηση προς την Εταιρεία στη διεύθυνση: Καβάσιλα 8 Ιωάννινα . Μετά τη λήψη της Ειδοποίησης, εσείς και η Εταιρεία ενδέχεται να προσπαθήσετε να επιλύσετε την αξίωση ή τη διαφορά ανεπίσημα. Εάν εσείς και η Εταιρεία δεν επιλύσετε την αξίωση ή τη διαφορά εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της Ειδοποίησης, οποιοδήποτε από τα μέρη μπορεί να ξεκινήσει διαδικασία διαιτησίας. Το ποσό οποιασδήποτε προσφοράς διακανονισμού που υποβάλλεται από οποιοδήποτε μέρος δεν μπορεί να αποκαλυφθεί στον διαιτητή παρά μόνο αφού ο διαιτητής καθορίσει το ποσό της απόφασης που δικαιούται κάθε μέρος.

Κανόνες Διαιτησίας. Η διαιτησία θα ξεκινήσει μέσω της Αμερικανικής Ένωσης Διαιτησίας, ενός καθιερωμένου παρόχου εναλλακτικής επίλυσης διαφορών που προσφέρει διαιτησία όπως ορίζεται σε αυτήν την ενότητα. Εάν το AAA δεν είναι διαθέσιμο για διαιτησία, τα μέρη θα συμφωνήσουν να επιλέξουν έναν εναλλακτικό πάροχο ADR. Οι κανόνες του Παρόχου ADR θα διέπουν όλες τις πτυχές της διαιτησίας εκτός από την έκταση που αυτοί οι κανόνες έρχονται σε αντίθεση με τους Όρους. Οι Κανόνες Διαιτησίας Καταναλωτών της ΑΑΑ που διέπουν τη διαιτησία είναι διαθέσιμοι ηλεκτρονικά στη διεύθυνση adr.org ή καλώντας την ΑΑΑ στο 1-800-778-7879. Η διαιτησία διεξάγεται από έναν μόνο, ουδέτερο διαιτητή. Οποιεσδήποτε αξιώσεις ή διαφωνίες όπου το συνολικό ποσό της επιδίκασης είναι μικρότερο από δέκα χιλιάδες δολάρια ΗΠΑ (10.000,00 $ ΗΠΑ) μπορεί να επιλυθούν μέσω δεσμευτικής διαιτησίας που δεν βασίζεται στην εμφάνιση, κατά την επιλογή του μέρους που ζητά ανακούφιση. Για αξιώσεις ή διαφορές όπου το συνολικό ποσό της επιδίκασης που ζητείται είναι Δέκα Χιλιάδες Δολάρια ΗΠΑ (10.000,00 $ ΗΠΑ) ή περισσότερο, το δικαίωμα σε ακρόαση θα καθορίζεται από τους Κανόνες Διαιτησίας. Οποιαδήποτε ακρόαση θα διεξαχθεί σε τοποθεσία εντός 100 μιλίων από την κατοικία σας, εκτός εάν διαμένετε εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών και εκτός εάν τα μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά. Εάν διαμένετε εκτός των Η.Π.Α., ο διαιτητής θα ενημερώσει εύλογα τα μέρη σχετικά με την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο οποιωνδήποτε προφορικών ακροάσεων. Οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με την απόφαση που εκδόθηκε από τον διαιτητή μπορεί να εγγραφεί σε οποιοδήποτε δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας. If the arbitrator grants you an award that is greater than the last settlement offer that the Company made to you prior to the initiation of arbitration, the Company will pay you the greater of the award or $2,500.00. Each party shall bear its own costs and disbursements arising out of the arbitration and shall pay an equal share of the fees and costs of the ADR Provider.

Additional Rules for Non-Appearance Based Arbitration. If non-appearance based arbitration is elected, the arbitration shall be conducted by telephone, online and/or based solely on written submissions; the specific manner shall be chosen by the party initiating the arbitration. The arbitration shall not involve any personal appearance by the parties or witnesses unless otherwise agreed by the parties.

Time Limits. If you or the Company pursues arbitration, the arbitration action must be initiated and/or demanded within the statute of limitations and within any deadline imposed under the AAA Rules for the pertinent claim.

Authority of Arbitrator. If arbitration is initiated, the arbitrator will decide the rights and liabilities of you and the Company, and the dispute will not be consolidated with any other matters or joined with any other cases or parties. The arbitrator shall have the authority to grant motions dispositive of all or part of any claim. The arbitrator shall have the authority to award monetary damages, and to grant any non-monetary remedy or relief available to an individual under applicable law, the AAA Rules, and the Terms. The arbitrator shall issue a written award and statement of decision describing the essential findings and conclusions on which the award is based. The arbitrator has the same authority to award relief on an individual basis that a judge in a court of law would have. The award of the arbitrator is final and binding upon you and the Company.

Waiver of Jury Trial. THE PARTIES HEREBY WAIVE THEIR CONSTITUTIONAL AND STATUTORY RIGHTS TO GO TO COURT AND HAVE A TRIAL IN FRONT OF A JUDGE OR A JURY, instead electing that all claims and disputes shall be resolved by arbitration under this Arbitration Agreement. Arbitration procedures are typically more limited, more efficient and less expensive than rules applicable in a court and are subject to very limited review by a court. In the event any litigation should arise between you and the Company in any state or federal court in a suit to vacate or enforce an arbitration award or otherwise, YOU AND THE COMPANY WAIVE ALL RIGHTS TO A JURY TRIAL, instead electing that the dispute be resolved by a judge.

Waiver of Class or Consolidated Actions. All claims and disputes within the scope of this arbitration agreement must be arbitrated or litigated on an individual basis and not on a class basis, and claims of more than one customer or user cannot be arbitrated or litigated jointly or consolidated with those of any other customer or user.

Confidentiality. All aspects of the arbitration proceeding shall be strictly confidential. The parties agree to maintain confidentiality unless otherwise required by law. This paragraph shall not prevent a party from submitting to a court of law any information necessary to enforce this Agreement, to enforce an arbitration award, or to seek injunctive or equitable relief.

Severability. If any part or parts of this Arbitration Agreement are found under the law to be invalid or unenforceable by a court of competent jurisdiction, then such specific part or parts shall be of no force and effect and shall be severed and the remainder of the Agreement shall continue in full force and effect.

Right to Waive. Any or all of the rights and limitations set forth in this Arbitration Agreement may be waived by the party against whom the claim is asserted. Such waiver shall not waive or affect any other portion of this Arbitration Agreement.

Survival of Agreement. This Arbitration Agreement will survive the termination of your relationship with Company.

Small Claims Court. Nonetheless the foregoing, either you or the Company may bring an individual action in small claims court.

Emergency Equitable Relief. Anyhow the foregoing, either party may seek emergency equitable relief before a state or federal court in order to maintain the status quo pending arbitration. A request for interim measures shall not be deemed a waiver of any other rights or obligations under this Arbitration Agreement.

Claims Not Subject to Arbitration. Notwithstanding the foregoing, claims of defamation, violation of the Computer Fraud and Abuse Act, and infringement or misappropriation of the other party’s patent, copyright, trademark or trade secrets shall not be subject to this Arbitration Agreement.

In any circumstances where the foregoing Arbitration Agreement permits the parties to litigate in court, the parties hereby agree to submit to the personal jurisdiction of the courts located within Netherlands County, California, for such purposes.

The Site may be subject to U.S. export control laws and may be subject to export or import regulations in other countries. You agree not to export, re-export, or transfer, directly or indirectly, any U.S. technical data acquired from Company, or any products utilizing such data, in violation of the United States export laws or regulations.

Company is located at the address in Section 10.8. If you are a California resident, you may report complaints to the Complaint Assistance Unit of the Division of Consumer Product of the California Department of Consumer Affairs by contacting them in writing at 400 R Street, Sacramento, CA 95814, or by telephone at (800) 952-5210.

Electronic Communications. The communications between you and Company use electronic means, whether you use the Site or send us emails, or whether Company posts notices on the Site or communicates with you via email. For contractual purposes, you (a) consent to receive communications from Company in an electronic form; and (b) agree that all terms and conditions, agreements, notices, disclosures, and other communications that Company provides to you electronically satisfy any legal obligation that such communications would satisfy if it were be in a hard copy writing.

Entire Terms. These Terms constitute the entire agreement between you and us regarding the use of the Site. Our failure to exercise or enforce any right or provision of these Terms shall not operate as a waiver of such right or provision. The section titles in these Terms are for convenience only and have no legal or contractual effect. The word “including” means “including without limitation”. If any provision of these Terms is held to be invalid or unenforceable, the other provisions of these Terms will be unimpaired and the invalid or unenforceable provision will be deemed modified so that it is valid and enforceable to the maximum extent permitted by law. Your relationship to Company is that of an independent contractor, and neither party is an agent or partner of the other. These Terms, and your rights and obligations herein, may not be assigned, subcontracted, delegated, or otherwise transferred by you without Company’s prior written consent, and any attempted assignment, subcontract, delegation, or transfer in violation of the foregoing will be null and void. Company may freely assign these Terms. The terms and conditions set forth in these Terms shall be binding upon assignees.

Your Privacy. Please read our Privacy Policy.

Copyright/Trademark Information. Copyright ©. All rights reserved. All trademarks, logos and service marks displayed on the Site are our property or the property of other third-parties. You are not permitted to use these Marks without our prior written consent or the consent of such third party which may own the Marks.

Contact Information

Address: Kavasila 8 Ioannina

Email: info@camaramarket.gr